Nieuws

banner-facebook-td-2

Onze club

Bestuur

Wil je een e-mail sturen naar iemand van het bestuur?
Gelieve te mailen naar ‘functienaam’@rotaractleuven.be

Wat is rotaract?

Kernbestuur:

 • Voorzitter: Julie Hendrickx
 • Vice-voorzitter: Valerie Vandeput
 • Past-voorzitter: Peter Schouteden
 • Penningmeester: Peter Schouteden
 • Secretaris: Sophie Hendrickx

Commissie voorzitters:

 • Feest: Valerie Vandeput
 • Sociaal: Ilke D’haese – Stijn Dejaeger
 • Interclub – Internationaal: Peter Schouteden
 • Cultuur/Clubzaken: Peter Schouteden
 • Sport: Wouter Janssen – Arne Van Loo
 • Protocol: Valerie Vandeput
 • Webmaster: Evert John van Bogaert

Rara? Wat is Rotaract?

Dit magische sleutelwoord is een samensmelting van ‘Rotary’ en ‘Action’ en het is gekend over de hele wereld. Rotaract is de jongere versie van Rotary, de grootste en meest productieve serviceclub ter wereld. Net als de Rotariërs zetten ook wij ons actief voor de gemeenschap. Wij willen op onze eigen manier iets betekenen voor de samenleving.

Meer lezen...
Onze sociale projecten

Indien u graag een aanvraag zou willen doen, gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar: sociaal@rotaractleuven.be

Auti3

In 2014 maakten we voor het eerst kennis met de VZW Auti 3 en School Ten Desselaer in Lovenjoel als start en finish van onze heerlijke Smulfietstocht. De opbrengst van onze Smulfietstocht ging dan ook naar school Ten Desselaer. Dit is een basisschool van Type 3 d.w.z. enerzijds voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen; en anderzijds voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis. Deze school begeleidt in totaal in hun kleuter- en lagere schoolklassen zo’n 125 kinderen. Hun kleinschaligheid en aanpak op maat van het kind (inclusief begeleiding door logopedisten, ergotherapie, …) zijn een belangrijke troef. Dankzij de Smulfietstocht van 2014 konden we fietshelmen en herstelling van fietsen voorzien om een begeleide fietstocht naar zee mogelijk te maken. Een deel van de opbrengsten van de Smulifietstocht uit 2015 en 2016 werden opnieuw geschonken aan Auti3. Deze schenking stond volledig in teken van het financieren van een ‘snoezelruimte’. Een ruimte die alle zintuigen op een relaxerende manier prikkelt en zo de noodzakelijke rust kan brengen voor het kind.

Buurtwerk Wilsele Dorp

Wilsele Dorp is een pas opgerichte jeugdwerking met dezelfde doelstellingen voor ogen als de bestaande werkingen Casablanca en De Kettekeet. Wilsele-dorp is niet echt één buurt, maar een geheel van verschillende buurten. Zo zijn er de sociale woonwijken Schorenshof, Ouderenvreugd en de Koksijdewijk.

Rotaract Club Leuven ondersteunt hen met de aankoop van een muziekinstallatie.

Huis van het Kind

Vorig jaar is in het voorjaar in de Leuvense binnenstad het ‘Huis van het Kind’ geopend. Deze VZW huisvest een opvoedingswinkel en een consultatiebureau van Kind & Gezin. Het is tevens een pionier van integrale moeder-kind zorg binnen het Vlaamse landschap. De VZW Huis van het Kind richt zich tot de brede doelgroep van jonge gezinnen, met specifieke aandacht voor kansarme moeders en kinderen. Samen met RTY Rotselaar sponsorden we dit project voor de renovatie van het pand en de inrichting van de speelruimte bij de ontvangsthal. Heden zitten we samen met Museum M, de stad Leuven en het Huis van het Kind voor de realisatie van een speelstraat in de Savoyestraat. Op deze manier worden de jonge gezinnen met extra nood aan financiële, sociale of medische ondersteuning warm onthaald en omkaderd.

Jeugdwerk Casablance

Jeugdwerk Casablanca zorgt ervoor dat er voor en door de jeugd (van de leeftijd van 5 jaar tot en met 18 jaar) van de sociale woonwijk kansen gecreëerd worden om enerzijds beter in de maatschappij te kunnen integreren en anderzijds de maatschappij beter met hen rekening houdt. Om dit te kunnen bereiken, onderneemt deze organisatie acties op zowel individueel als collectief niveau.

Jeugdwerk Casablanca staat open voor alle kansarme kinderen en jongeren van de sociale wijk. De kinderwerking richt zich tot kinderen van 5 tot en met 12 jaar; vanaf de leeftijd van13 jaar kunnen jongeren terecht in de jongerenwerking. Deze werking bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Er zijn mensen die de huiswerkbegeleiding verzorgen, animatie brengen, de speelpleinwerking in de vakanties organiseren…

Rotaract Club Leuven heeft Jeugdwerk Casablanca een boekenkast geschonken, waarna een prachtige leeshoek voor de jongeren werd ingehuldigd. Dit hebben we gevierd met een heuse pannenkoekenslag ter plaatse met een 20-tal kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Sint-Maartensdal: Kinderwerking “ De Kettekeet”

De Kettekeet is een buurtgerichte kinderwerking voor alle kinderen uit de lagere school. Kinderwerksters, vrijwilligers en stagiairs verenigen zich voor de organisatie van huiswerkbegeleiding, kinderanimatie, speelpleinwerking … om de kinderen meer kansen te geven in het onderwijs en de maatschappij. Eveneens wordt aandacht geschonken aan de integratie in de wijk en onderwijsondersteuning voor de ouders. Samen met Schoolopbouwwerk probeert de kinderwerking De Kettekeet de sociale vaardigheden bij de kinderen en de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te versterken.

De kinderen van De Kettekeet namen ook dit jaar deel aan de sociale dag van het district in Brussel. Rotaract Club Leuven sponsort De Kettekeet dit jaar met een trampoline en gezelschapspelen.

Oostrem

VZW Oostrem is een zeer gedecentraliseerde voorziening voor volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen, alsook voor volwassenen met MS (Multiple-sclerose) of niet-aangeboren hersenletsels. Naast het uitbreiden van de voorziening met een extra woonhuis (voor meer info, surf naar www.oostrem.be), kan VZW Oostrem extra steun gebruiken bij andere projecten.

Zo werd er met behulp van een deel van de opbrengst van Smulfietstocht hygiënische zetels vernieuwd en professionele mixers aangekocht, die de keukenwerking verbeteren.

Ouderwerking Vlaams-Brabant

Ouderwerking Vlaams-Brabant is een initiatief dat zich richt op ouders van kinderen en jongeren die hulp krijgen in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onze doelstelling is ouders meer te betrekken bij de hulpverlening, waardoor participatie dan ook centraal staat.

Rotaract Club Leuven ondersteunde de ouderwerking door het sponsoren van hun nieuwjaarsreceptie, waarop ze de ouders en hulpverleners uitnodigen voor laagdrempelig contact en het project wensen bekend te maken naar een breder publiek als werving van ouders.

Urban Woorden

Urban Woorden is een socio-culturele organisatie die werd opgericht in 2009 door twee jonge Leuvenaars met een passie voor poëzie (slam), rap en performance. Vanuit de overtuiging dat schrijven een positieve en creatieve uitlaatklep kan zijn voor iedereen, begonnen ze workshops te organiseren voor scholen en cultuurcentra. Dit jaar organiseren ze een ‘ZomerZondag’ in het Bruulpark waarbij het park wordt omgetoverd tot de locatie voor een muzikaal en verbaal feestje.

Rotaract Club Leuven ondersteunt hen in de organisatie van deze dag en ondersteunt hen in de aankoop van een boombox met micro.

VZW Nature

NATURE geeft jongeren de mogelijkheid om hun grenzen te verkennen en verleggen doorheen ervaringsleren en ‘adventure education’. De VZW Nature creëert een veilige ruimte waarbinnen jongeren kunnen experimenteren en uitdagingen kunnen aangaan. VZW Nature richt zich voornamelijk tot jongeren met een bijzondere achtergrond en zoekt doelbewust de rijkdom van diversiteit op om sociale weefsels en wederzijds respect en erkenning tussen jongeren te creëren.  We sponsorden VZW Nature met een aanhangwagen voor materiaalvervoer en omgekeerd hielp VZW Nature ons reeds twee maal met de integratie en realisatie van onze sociale dag in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo. Op deze sociale dag konden jongeren vanuit diverse instellingen – namelijk van VZW Honk, Huize Eigenhaard, Alvinnenberg en Widar – genieten van een heerlijke dag vol spelactiviteiten.

Activiteiten

Gelieve je in te schrijven als je wilt deelnemen aan een acitivteit.

<< Okt 2016 >>
mdwdvzz
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Datum Event
25/10/2016
20:00 - 23:00
Rotary Leuven-Rotselaar jeugdhappening
Lammerhof lubbeek, Lubbeek
26/10/2016
20:00 - 23:00
Districtsvergadering
Mariadal, Zaventem
05/11/2016 - 06/11/2016
18:30 - 3:00
Gala Rotaract Antwerpen Metropool
Ramada Plaza Hotel Antwerpen, Antwerpen
13/11/2016
14:00 - 18:00
Bowling Rotaract Dendermonde
Dendermonde, Dendermonde
Contact

Vergaderingen

Zaaltje op 1ste verdieping in De Waaiberg,

Tervuursevest 60
3000 Leuven

Datum: 2de vrijdag van de maand (tenzij anders vermeld)

Uur: 20u30

 Vrije stortingen voor steun aan onze sociale projecten kan U altijd doen op volgend rekening nummer:

BE12 3630 2440 0792

 Download hier ons Sponsordossier 2015-2016Sponsors

Dank aan alle sponsors!

Download hier het Sponsordossier voor 2015-2016


Rotary_Leuven-logo
Rotary_Rotselaar-logo