Onze sociale projecten

 • VZW NATURE

  VZW NATURE

  NATURE geeft jongeren de mogelijkheid om hun grenzen te verkennen en verleggen doorheen ervaringsleren en ‘adventure education’. De VZW Nature creëert een veilige ruimte waarbinnen jongeren kunnen experimenteren en uitdagingen kunnen aangaan. VZW Nature richt zich voornamelijk tot jongeren met een bijzondere achtergrond en zoekt doelbewust de rijkdom van diversiteit op om sociale weefsels en…

  Lees meer

 • OUDERWERKING VLAAMS-BRABANT

  OUDERWERKING VLAAMS-BRABANT

  Ouderwerking Vlaams-Brabant is een initiatief dat zich richt op ouders van kinderen en jongeren die hulp krijgen in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onze doelstelling is ouders meer te betrekken bij de hulpverlening, waardoor participatie dan ook centraal staat. Rotaract Club Leuven ondersteunde de ouderwerking door het sponsoren van hun nieuwjaarsreceptie, waarop ze de ouders en hulpverleners uitnodigen voor…

  Lees meer

 • OOSTREM

  OOSTREM

  VZW Oostrem is een zeer gedecentraliseerde voorziening voor volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen, alsook voor volwassenen met MS (Multiple-sclerose) of niet-aangeboren hersenletsels. Naast het uitbreiden van de voorziening met een extra woonhuis (voor meer info, surf naar www.oostrem.be), kan VZW Oostrem extra steun gebruiken bij andere projecten. Zo werd er met behulp van een…

  Lees meer

 • DE KETTEKEET

  DE KETTEKEET

  De Kettekeet is een buurtgerichte kinderwerking voor alle kinderen uit de lagere school. Kinderwerksters, vrijwilligers en stagiairs verenigen zich voor de organisatie van huiswerkbegeleiding, kinderanimatie, speelpleinwerking … om de kinderen meer kansen te geven in het onderwijs en de maatschappij. Eveneens wordt aandacht geschonken aan de integratie in de wijk en onderwijsondersteuning voor de ouders.…

  Lees meer

 • BUURTWERK CASABLANCA

  BUURTWERK CASABLANCA

  Buurtwerk Casablanca probeert het algemeen welzijn te verbeteren voor de bewoners van de sociale woonwijk te Casablanca. Ze richten zich naar verschillende bevolkingsgroepen maar de meeste aandacht gaat naar bewoners die het wat moeilijker hebben in de samenleving. Het buurtwerk probeert om verschillende bewoners met elkaar in contact te brengen en ze te betrekken bij…

  Lees meer

 • HUIS VAN HET KIND

  HUIS VAN HET KIND

  Vorig jaar is in het voorjaar in de Leuvense binnenstad het ‘Huis van het Kind’ geopend. Deze VZW huisvest een opvoedingswinkel en een consultatiebureau van Kind & Gezin. Het is tevens een pionier van integrale moeder-kind zorg binnen het Vlaamse landschap. De VZW Huis van het Kind richt zich tot de brede doelgroep van jonge…

  Lees meer

 • BUURTWERK WILSELE DORP

  BUURTWERK WILSELE DORP

  Wilsele Dorp is een pas opgerichte jeugdwerking met dezelfde doelstellingen voor ogen als de bestaande werkingen Casablanca en De Kettekeet. Wilsele-dorp is niet echt één buurt, maar een geheel van verschillende buurten. Zo zijn er de sociale woonwijken Schorenshof, Ouderenvreugd en de Koksijdewijk. Rotaract Club Leuven ondersteunt hen met de aankoop van een muziekinstallatie.

  Lees meer

 • AUTI3

  AUTI3

  In 2014 maakten we voor het eerst kennis met de VZW Auti 3 en School Ten Desselaer in Lovenjoel als start en finish van onze heerlijke Smulfietstocht. De opbrengst van onze Smulfietstocht ging dan ook naar school Ten Desselaer. Dit is een basisschool van Type 3 d.w.z. enerzijds voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen;…

  Lees meer

 • HONK

  HONK

  HONK is ontstaan vanuit een vriendengroep van 12 jongeren met een beperking. Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en Lauranne kennen elkaar van op school en van activiteiten buiten de school. Hun vriendschap en de wens om samen te blijven is de bestaansreden van HONK: een huis en een thuis…

  Lees meer

 • URBAN WOORDEN

  URBAN WOORDEN

  Urban Woorden is een socio-culturele organisatie die werd opgericht in 2009 door twee jonge Leuvenaars met een passie voor poëzie (slam), rap en performance. Vanuit de overtuiging dat schrijven een positieve en creatieve uitlaatklep kan zijn voor iedereen, begonnen ze workshops te organiseren voor scholen en cultuurcentra. Dit jaar organiseren ze een ‘ZomerZondag’ in het…

  Lees meer


Als we uw organisatie kunnen helpen en u een aanvraag zou willen doen, gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar: sociaal@rotaractleuven.be


Als u graag onze sociale projecten steunt kan u een storting doen op volgend rekening nummer: BE12 3630 2440 0792